Wat we doen?
Stap voor stap nieuwe mogelijkheden realiseren

Belevingswerelden Raad van Stuur

 • Stap 1 (voorbereiding)
  Samen met uw organisatie formuleren we de kernvraag aan de Raad van Stuur. Dat kan een organisatievraag zijn of maatschappelijke vraag. We werken die vraag uit naar de belevingswerelden van kinderen zoals we die hebben ontwikkeld voor Platform Betatechniek en het Ministerie van OCW.
 • Stap 2 (uitnodiging)
  De Raad van Stuur bestaat uit een groep kinderen van bijvoorbeeld een school, een buurt, een organisatie of andere sociale gemeenschap, die worden uitgenodigd om deel te nemen in het project.
 • Stap 3 (sessies)
  Na toestemming van ouders of verzorgers komen de kinderen bijeen om te gaan filosoferen over de beleidsvraag. We gaan deze dan onderzoeken en verdiepen. Dit doen we op basis van Socratische gesprekstechnieken. Dit geeft kinderen zowel ruimte als zelfvertrouwen om te blijven vragen.
 • Stap 4 (uitwerking)
  De kinderen in de Raad van Stuur komen gedurende drie tot zes maanden bijeen  en werken tijdens de  sessies in groepjes, de inzichten en oplosssingsrichtingen uit tot bijvoorbeeld werkstukken, tekeningen, gedichten, verhalen, spellen, knutselwerken, computerprogramma’ of 3d-prints.
 • Stap 5 (presentatie)
  In een afsluitende sessie komen de kinderen van de Raad van Stuur en uw team bij elkaar om de resultaten te presenteren en samen te bespreken. De ideeën, adviezen en eventuele nieuwe toepassingen zijn verrassend, uitdagend en vooral waardevol.
 • Stap 6 (documentatie)
  Eventueel kunnen we een documentaire maken van deze dialoog en de uitkomsten. Zo heeft u een visueel verslag waarmee u de nieuwe weg kunt gaan bewandelen.
Wat leveren we op?
 • Door kinderen vormgegeven inzichten en oplossingen voor uw actuele beleids- of maatschappelijke vraag in maquettes, prototypes, demo’s en andere visualisaties
 • Een verslag in boekvorm met daarin de oplossingsrichtingen van de kinderen, hun achterliggende argumentatie en de uitwerking hiervan in managementtoepassingen.
 • De eventuele documentaire van de dialoog en de oplossingen voor het beleidsvraagstuk.
Organisaties gebruiken deze middelen:
 • Om MVO-doelstellingen en/of UN-Duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren
 • Om veranderingsprocessen en cultuurveranderingen een duidelijke koers te geven.
 • Als uitgangspunt voor innovaties van concrete producten en diensten.
 • Als vernieuwende uitwerking van een ‘Wicked Question” waarbij de markt of de samenleving om een oplossing vraagt
 • Om de interne en externe dialoog op gang te brengen rondom maatschappelijk relevante thema’s.
 • Kortom, door samen te werken met kinderen, benutten organisaties de mogelijkheid om de open geest, verbeeldingskracht en vindingrijkheid tot bloei te brengen in en buiten de organisatie.

 

Welke mogelijkheden ziet u voor uzelf en uw organisatie?

[contact-form-7 id=”849″ title=”Belangstelling voor afspraak”]

Projecten